Els 'Cafès Científics' a Sabadell arriben a l’onzena edició

Arriba una nova edició de Cafès científics en la que com La Ruda amics de Can Deu per a l'agricultura ecològica participem.

Adjuntem nota de premsa i cartell, la primera sessió, el proper dimarts 21 a les 7 de la tarda a la UES.mes de febrer arrenca una nova edició de ‘Cafès Científics’ a Sabadell, una iniciativa  organitzada per set entitats de la ciutat que es dediquen a la recerca i a la seva divulgació i que té  com a objectiu posar en contacte al gran públic amb persones expertes de diferents àmbits de la  ciència en un ambient informal que fomenti el diàleg. En aquesta onzena edició es parlarà de temes  tan diversos com canvis climàtics presents i passats, dels horts socials o de la carrera a la Lluna,  entre d’altres temes.


Sabadell, 15 de febrer de 2023. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l'Associació per la  Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC), l'Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, La Ruda  amics de Can Deu per a l’agricultura ecològica i la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i la l’Acadèmia de  Ciències Mèdiques inicien aquest mes de febrer l’onzena edició del programa de Cafès Científics a Sabadell

L’objectiu dels Cafès Científics és oferir als ciutadans i ciutadanes la possibilitat de parlar en un ambient  distès i intercanviar opinions sobre temes científics amb persones expertes de referència. L’espai escollit per  a aquesta conversa entre ciència i societat torna a ser Bar de la Unió Excursionista de Sabadell (c/ De la Salut  14-16 Sabadell) i les xerrades defugen de les tradicionals conferències magistrals per cercar un ambient més  propens pel diàleg i l’intercanvi d’opinions, mentre les persones ponents i assistents prenen un cafè, un refresc  o una cervesa.  

De febrer a novembre, un dimarts al mes, a les 7 de la tarda, cadascuna de les entitats organitzadores que  fan recerca en ciència o que tenen com un dels seus objectius afavorir el coneixement de la ciència i dels seus  resultats, iniciarà una conversa al voltant d'un tema d’actualitat. La persona convidada exposarà breument el  tema i establirà un diàleg amb els assistents que poden plantejar dubtes i reflexions pròpies. 

Els Cafès Científics són una acció de divulgació científica que se celebra a molts llocs del món que té com a  objectiu estimular la conversa i l’esperit crític, debatre, interactuar i dialogar fora de l'entorn acadèmic. Els  Cafès Científics de Sabadell estan adherits des de la primera edició a la xarxa internacional de Cafès Científics

El programa en PDF previst per aquest any es pot descarregar des d'aquest enllaç

PROGRAMA "Cafès científics. Sabadell, 2023" 

21 de febrer – Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 

La Gran Mortaldat: l’extinció massiva més devastadora de la història de la vida a la Terra A càrrec de Chabier de Jaime, paleontòleg. 

Abans que els dinosaures apareguessin al planeta, va tenir lloc l'extinció massiva més gran de la història de  la vida a la Terra. Coneguda com la Gran Mortaldat, aquesta crisi biològica que va tenir lloc fa 250 milions  d'anys va suposar la desaparició de més del 90% de la biodiversitat del planeta. Les restes d’aquest  cataclisme encara els podem trobar en forma d'ossos i petjades d'animals fascinants en les conques  pirinenques i del centre de Catalunya. Els voleu descobrir? 

Chabier de Jaime és Investigador del grup de recerca en Paleobiologia Computacional de l'Institut Català  de Paleontologia Miquel Crusafont.

21 de març – Unió Excursionista de Sabadell. Secció Natura 

La crisi climàtica a Catalunya: escenaris i alternatives camí del 2030.  

A càrrec de Joan Buades, investigador sobre globalització.  

Els escenaris climàtics que es preveuen a Catalunya entre el 2030 i el 2050. Prioritats per a mitigar les  emissions i com adaptar-nos-hi. Un tema crucial en totes les hipòtesis de futur. 

Joan Buades Beltran és professor, escriptor i investigador especialitzat en la crisi climàtica, el turisme i la  globalització. Exdiputat dels verds al Parlament de les Illes Balears (1999-2003) on va ser un dels principals  impulsors de la fiscalitat ambiental a través de l'ecotaxa. 

18 d’abril – Fundació Bosch i Cardellach. Secció de Ciència i Tecnologia 

Radiofàrmacs, una aplicació de la química i la radioactivitat, dues paraules amb molt mala premsa A càrrec de Joan Suades, químic inorgànic 

Els radiofàrmacs són compostos radioactius que s’injecten a un pacient per aconseguir una imatge  relacionada amb els processos bioquímics i biofísics que succeeixen dins del cos humà. Actualment és una  eina molt útil i molt habitual en la medicina per imatge amb l’objectiu d’aconseguir una diagnosi correcta.  Veurem com això és possible gracies a què el coneixement de la química i la física ens permeten dissenyar  molècules per a un objectiu determinat i amb unes propietats radioactives idònies. 

Joan Suades és Catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (actualment  jubilat). 

23 de maig – La Ruda. Amics de Can Deu per a l'agricultura ecològica 

Què aporten a la ciutat els horts socials i comunitaris? 

A càrrec de Josep Maria Vallès, hortolà urbà 

Els horts urbans són una eina per fomentar el respecte pel medi ambient, ens permeten incidir en un  sistema alimentari més sostenible i contribueixen a la innovació agrària ja que promou estratègies de  desenvolupament local. Es parlarà del disseny, gestió i dinamització d'horts socials comunitaris terapèutics,  educatius, d'integració social o productius. 

Josep Maria Vallès és hortolà urbà, enginyer agrònom, divulgador dels horts urbans i soci fundador de la  cooperativa Tarpuna, treballa des de fa més de 10 anys en la promoció i gestió de l'agricultura urbana. 

19 de setembre – L'Astronòmica de Sabadell 

La nova carrera espacial a la Lluna 

A càrrec d’Albert Morral, astrofísic 

En els propers anys veurem com arriben noves naus tripulades a la Lluna, ja amb la idea de construir-hi  bases lunars perquè sempre hi visquin persones. Els americans i els xinesos encapçalen aquesta nova  carrera espacial. 

Albert Morral és astrofísic i Director científic de l'Astronòmica de Sabadell.

17 d’octubre – ADENC, Associació per la Defensa de l’Estudi de la Natura a Catalunya 

Els mamífers del Vallès 

A càrrec de Quel Vilalta, biòleg. 

Aquest estiu del 2022 un grup de joves biòlegs i ambientòlegs voluntaris de l'ADENC van participar a la  creació d'un Atles de mamífers de Catalunya, fent el mostreig al Vallès. Voleu conèixer els resultats que en  van obtenir? 

Quel Vilalta és biòleg i membre del grup de mamífers de l'ADENC. 

21 de novembre – Filial del Vallès Occidental de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques 

Dependència, fragilitat.. i ara que fem? 

A càrrec de Carol Casamitjana, infermera 

La població envelleix i a mesura que això passa ens tornem més vulnerables i tenim més necessitats.  Apareixen malalties que requereixen ingressos hospitalaris perllongats i freqüents. La mobilitat és  redueix. Les nostres capacitats es veuen disminuïdes. Necessitem de fàrmacs que ens ajuden a  sobreviure. Necessitem ajuts externs, etc. Tot això implica fragilitat i augment de dependència, i per  suposat necessitat d'informació i educació sanitària. Parllem sobre què hem de fer amb tot això parlem  de cuidar amb qualitat. 

Carol Casamitjana Correas ha estat infermera durant 15 anys en els serveis de geriatria d'aguts, pal·liatius  i convalescència de l'Hospital Tauli i 5 anys en atenció domiciliària comunitària. 

Per a més informació:

ACMSCB-Filial del Vallès Occidental 

Eva Palacios. Tel. 93 748 43 98 

vallesocci@academia.cat 

ADENC 

Adelaida Clavaguera. Tel. 93 717 18 87 

correu@adenc.cat 

Agrupació Astronòmica de Sabadell 

Albert Morral. Tel. 93 725 53 73 

secretaria@astrosabadell.org 

Associació la Ruda, amics de Can Deu 

per a l’agricultura ecològica 

Xavier Mur. Tel. 93 726 92 50 

larudablog@gmail.com

Institut Català de Paleontologia 

Miquel Crusafont 

Pere Figuerola. Tel. 93 586 87 65 

comunicacio@icp.cat 

Fundació Bosch i Cardellach 

Laura Sellarès. Tel. 93 725 85 64 

secretaria@fbc.cat 

Unió Excursionista de Sabadell 

Francesc Macià. Tel. 93 725 87 12 

natura@ues.catCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per visitar-nos!